Stichting Het Moedernetwerk zet zich in voor gezinnen in Amsterdam Nieuw-West

Activiteiten

Speelgroep+

Dinsdagochtend en dinsdagmiddag

Voor veel jonge kinderen die speciale zorg nodig hebben is geen plek voorhanden. Zij staan op de wachtlijst en zitten thuis waar soms iedere vorm van structuur ontbreekt. De speelgroep+ biedt hen een noodoplossing. Kinderen van 3 tot en met 6 jaar kunnen hier met hun ouders iedere week twee uur terecht. Dat is niet veel, maar desondanks maken deze paar uurtjes een positief verschil. We bieden de kinderen en hun ouders structuur, routine, interactie en samenspel. Bij de kinderen zien we vooruitgang in hun ontwikkeling en bij de ouders creëren we bewustwording door hen bij het spel te betrekken en mee te laten doen.

Bekijk de flyer

We geven ouders (opvoed)tips en handvatten om bepaald gedrag van hun kind te begrijpen en er beter mee om te gaan. De ouders zitten soms al jaren met hun kind in een isolement. Bij de speelgroep+ worden ze daar (even) uit gehaald en kunnen ze met gelijkgestemde ouders in gesprek. Naast een vaste begeleidster van het Moedernetwerk, zijn bij de speelgroep+ ook een vrijwilligster en vier ouder- en kindadviseurs betrokken die elkaar afwisselen.

  overzicht