Stichting Het Moedernetwerk zet zich in voor gezinnen in Amsterdam Nieuw-West

Visie en Missie

Het Moedernetwerk wil dat álle kinderen en jongeren met een beperking de kans krijgen om zich (blijvend) te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Dat is niet vanzelfsprekend voor kinderen met een verstandelijke beperking, met een chronische ziekte en/of een meervoudige handicap. Sommige kinderen gaan naar een school voor speciaal onderwijs of naar een (medische) dagopvang, maar er zijn ook kinderen die thuiszitten omdat er (tijdelijk) geen plek voor hen is of ouders niet weten hoe zij toegang krijgen tot speciale voorzieningen voor hun kind(eren).

Het Moedernetwerk wil dat álle kinderen met een beperking toegang krijgen tot de best mogelijke zorg, onderwijs en vrijetijdsbesteding - ongeacht hun geloof, ras of afkomst. Om dit voor elkaar te krijgen is een belangrijke rol weggelegd voor ouders, in het bijzonder de moeders. Zij staan voor een ingewikkelde opgave. Het wordt nog lastiger als zij de sociale kaart niet goed kennen, of de Nederlandse taal niet goed spreken. Of als zij denken dat ze alles zelf moeten oplossen. Dat is niet zo!

Daarom investeert het Moedernetwerk in moeders en opvoeders. We steunen de moeder en voeden haar met kennis en zorg, zodat zij zich geestelijk en fysiek gezond voelt en in staat is om betere zorg aan haar kind(eren) te bieden. Ons team bestaat uit vrouwen die hun geleerde lessen met andere vrouwen en opvoeders willen delen. Die weten welke wegen bewandeld kunnen worden voor het aanvragen van specifieke zorg of hulp. We helpen en ondersteunen elkaar door te investeren in activiteiten voor kinderen en gezinnen én verbinding tussen gezinnen onderling.

Over onze activiteiten