Stichting Het Moedernetwerk zet zich in voor gezinnen in Amsterdam Nieuw-West

Bestuur

Francesca Knol - Voorzitter

In april 2020 ben ik aangetreden als bestuurslid/voorzitter. Ik voel me sterk betrokken bij het werk van Moedernetwerk en bij alle ouders die zorgen voor een kind met een beperking. Vanuit mijn werk in de zorg voor mensen met een beperking en als schooldirecteur in het speciaal onderwijs heb ik veel te maken gehad met de problemen maar ook de vreugde en warmte die de ontmoetingen met kinderen en jongeren kunnen geven. Sinds oktober 2022 ben ik met met pensioen en heb ik meer tijd gekregen voor het bestuur. De komende jaren werken we aan de vraag hoe de organisatie verder professioneel uitgebouwd kan worden, hoe het Moedernetwerk kan samenwerken met andere organisatie en daarbij haar eigen identiteit en kracht behouden.

Hanneke van Wees - Penningmeester

Sinds medio 2023 ben ik bestuurslid/penningmeester  bij Moedernetwerk. Als vrijwilliger heb ik in het verleden meegeholpen met het organiseren van weekendactiviteiten voor jongeren met een beperking bij de Kleine Johannes, een woon -en dagbesteding van Amsta. Ook heb ik, als directeur van het Jongerencultuurfonds, gemerkt dat (culturele) activiteiten voor veel jongeren (ook jongeren met een beperking) naast veel plezier een verrijking in hun ontwikkeling kan opleveren. Ouderbetrokkenheid is daarbij zeer belangrijk en werkt zeker stimulerend. Ik ben trots erop dat ik Moedernetwerk mag helpen bij haar belangrijk werk voor en door moeders van kinderen met een beperking.

Anne de la Croix - Secretaris

Mijn naam is Anne, vanaf januari 2024 de secretaris van het bestuur van Moedernetwerk. Ik heb jarenlang gezorgd voor mijn zeer ernstig verstandelijk beperkte zoon, die in 2021 overleed. Ik weet dus goed dat het leven met een zorgintensief kind heel zwaar kan zijn, vanwege het vele plan- regelwerk, de communicatie met veel instanties en de dagelijkse zorg. Daarom vind ik Het Moedernetwerk een fantastisch en belangrijk initiatief, waar ik me met liefde voor inzet. Samen met mijn (Engelse) man Dave en zoontje Max (geboren in 2016) woon ik in Nieuw West. Ik werk bij de Vrije Universiteit, waar ik me bezighoud met het opleiden van toekomstige zorgprofessionals. Mijn belangrijkste werk is het leiden van een onderwijsproject dat ‘Samen Zorgen, Samen Leren’ heet. In dit project spelen ouders van zorgintensieve kinderen een rol als Parent Educator in het onderwijs van o.a. de opleidingen Pedagogiek en Geneeskunde. Zie voor meer informatie: www.samenzorgensamenleren.nl