Stichting Het Moedernetwerk zet zich in voor gezinnen in Amsterdam Nieuw-West

Activiteiten

Thema-ochtenden

Voor mantelzorgers

Eén van onze kernactiviteiten is het bij elkaar brengen van lotgenoten en het verspreiden van kennis waarmee moeders zich gesterkt voelen. Moeders die zich gezien en gesteund voelen én kennis opdoen zijn immers beter in staat om hun kind(eren) de beste zorg te bieden. In samenwerking met gastsprekers organiseren we daarom verspreid over het jaar informatieochtenden waar we voorlichting geven over relevante thema’s zoals PGB, vervoer, puberteit, toeslagen en 18-plussers. Op deze manier doen de moeders nieuwe inzichten en vaardigheden op en raken ze steeds meer bij elkaar betrokken waardoor ook hechte vriendschappen ontstaan. Buiten de thema-ochtenden om hebben veel moeders contact via whatsapp en spreken ze met elkaar af om samen koffie te drinken. Ze zijn als zussen voor elkaar en bieden elkaar praktisch en emotioneel tot steun.

  overzicht